Van Moorsel Psychotherapie

Praktijk voor psychologie en psychotherapieVoor wie

Mijn specialisme ligt op het gebied van trauma (ook vroege jeugd traumatisering), hechting, identiteitsontwikkeling en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast kun je bij me terecht met een breed scala aan klachten als je bereid bent naar jezelf te kijken en samen met mij uit te zoeken hoe je meer in contact met jezelf kan komen. Te denken valt aan angst- en stemmingsklachten, burn-out, depressie, rouw, faalangst, onzekerheid, levensfasenproblematiek. 

Ik werk integratief, dit betekent dat ik psychotherapeutische interventies uit verschillende richtingen met algemene therapiefactoren combineer. Ook ben ik vaardig in EMDR, Schematherapie en Cognitieve gedragstherapie.


Basis-GGZ of specialistische-GGZ

Bij de basis-GGZ wordt meer gefocust op klachtgerichte behandeling en hierbij is het aantal sessies beperkt. Dit kan variëren tussen kort, middel en intensief. Specialistische GGZ wordt meestal ingezet bij procesgerichte behandelingen met meer de complexere psychische problemen en is veelal langduriger van aard.  Binnen Sukhee wordt gewerkt met de invalshoeken en therapieen vanuit de psychotherapie. Dit valt onder de Specialistische GGZ.


Kosten/vergoeding

Vergoeding van de kosten door een verzekeraar voor Specialistische GGZ is momenteel alleen mogelijk op basis van natura- of restitutiepolis. Voor niet gecontracteerde zorg ontvang je de nota zelf, welke je weer kan indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding van de kosten die je krijgt van je zorgverzekeraar hangt af van je polis.

Tevens is het mogelijk een traject te volgen voor eigen rekening.  Maandelijks ontvang je een factuur hiervoor. 

Als je in behandeling wilt, maar er is geen sprake van een diagnose dan geldt het tarief voor niet-verzekerde zorg (OZP).  Een sessie van 60 minuten (inclusief 15 minuten indirecte tijd) kost dan 95 euro. Als je de gesprekken zelf wilt betalen, dan hanteer ik het tarief voor zelfbetalers (95 euro per uur). 


Algemene informatie

Je hebt bij de intake nodig:

·      verwijsbrief van de huisarts waarop BGGZ of SGGZ staat

·      legitimatiebewijs

·      verzekeringspas


De aanmeld- en behandelwachttijd

Momenteel neem ik geen clienten aan. Om te beoordelen wanneer er weer plek is, verzoek ik je een mail te sturen.


Verhindering

Indien je verhinderd bent voor je afspraak dan verzoek ik je deze minstens 24 uur vooraf aan de afspraak te annuleren. Indien de afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, dien je de kosten hiervoor zelf te betalen aangezien deze niet meer door de zorgverzekeraar worden vergoed. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn 50 euro. Mijn praktijk is niet geschikt als je dusdanige problemen hebt waarbij sprake is van een crisissituatie of waarbij je zowel binnen als buiten kantoortijden dringend en acuut hulp nodig hebt. Ik zal je dan doorverwijzen naar een instelling die 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar is.